Forskning

Här finner du vår forskning med länk till publikationerna.

Vår forskning om strategi och innovationsförmåga fokuserar på att göra områdena mer praktiskt hanterbara och verksamhetsnära. Det är gratis att ladda ned artiklarna.

Artiklar om strategi och kärnkompetens – hur företag kan bygga konkurrenskraft internt:

 
Artiklar om innovation och dynamisk förmåga – hur företag kan lära sig att snabbt förändras i takt med omvärlden, och tidigt upptäcka framtida möjligheter och hot i omvärlden:

Artiklar om affärsmodellsinnovation och Industriell marknadsföring –  hur företag kan skapa konkurrenskraft genom att förnya sig, samt visar på hur komplexa problem praktiskt kan lösas:

* Involverande av svårnåbara kunder i gemensam produktutveckling

* Framtidssäkra affärsmodeller

* Ambidexter mobilitet: hur omställning mellan exploit och explore kan effektiviseras

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!