0 +
Antal företag vi analyserat
0 +
Antal utförda konsultuppdrag
0 %
Andel lyckade projekt
0 %
Andel framgångsrika kunder

Din framtida framgång börjar här!

Vad våra kunder och partners säger om oss

Referenser

Tre steg till framgång!

01

Varför finns företaget?

Varför finns företaget? Vad står ni för? Vilka är era värderingar? Är er kultur och mission attraktiva för medarbetare, kunder, samhälle och andra intressenter?

02

På vilket sätt gör ni?

På vilket sätt arbetar ni i företaget? Har företaget ledare eller chefer? Kan medarbetare utvecklas och växa? Försöker ni stärka svagheter eller förbättra styrkor?

03

Är ni framtidssäkra?

Vilka system och strukturer stödjer företagets tillväxt? Har ni tålighet att hantera oförutsedda motgångar och samtidigt förmågan att utnyttja möjligheter som dyker upp?

Coachning

Ibland finns inget bättre än individuellt fokuserat stöd i form av coachning, för att kunna uppnå karriärdanande, måluppfyllande företagsgenomslag.

Vi är alla individer, och vid coachningsuppdrag är min flexibiltet maximal för att kunna ”möta” individuella behov och situationer.

Vår forskning

Vi har forskat om företags strategier och innovation vid universitet och högskola sedan 2002, i syfte att ta fram bättre praktik för företagsutveckling. Här finer du några av våra publikationer.

Nyheter

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!