Video

Här hittar du erbjudande från Stratergo om: Video.

 

Du som VD/chef behöver trovärdig, relevant information och kunskap för att kunna manövrera företaget – oavsett nuvarande status/resultat – genom efterpandemins nya verklighet.

Som disputerad (docent) forskare specialiserad på strategi och innovation, med 20 års erfarenhet av praktisk företagsutveckling, ger jag dig avancerad strategisk input på enklaste möjliga sätt 30-45 min inspelad video med tillhörande åhörarkopia (pdf). Pris: 2000kr ex moms per video. Kontakta oss för mer information.

 

 

Video 1 – Företagsstrategiska lärdomar från pandemin: 30 min video och åhörarkopia som ger dig som VD/chef följande värde:

  • Irreversibel påverkan av pandemin;
  • Framtida erfarenheter från pandemin;
  • Lärdomar – Praktisk input till VD.

 

 

 

Video 2 – Förbered organisationen på förnyelse: 40 min video och åhörarkopia som ger dig som VD/chef följande värde:

  • Kunskap att kunna agera utifrån lärdomar från pandemin ;
  • Insikter och perspektiv för dem som tankemässigt är ”fast i gamla hjulspår” (eng. path-dependency)- inled förnyelse av företaget;
  • Konkreta verktyg för att kanalisera engagemang hos medarbetare;
  • Kunskap att förnya organisationen.

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!