Hur viktigt är företagets resultat för innevarande år?

Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Detta är för mig en kuggfråga, för att se hur du som VD prioriterar företagets resultat för innevarande år framför annat. Om årets resultat är viktigt i sig är risken att ni befinner er på den röda S-kurvan i figuren: ni bygger förvisso konkurrenskraft, ni har antagligen tillväxt och bra lönsamhet. Problemet är att ni troligen befinner er på gårdagens utvecklingskurva, generation 1, vilket på sikt leder till avtagande konkurrenskraft/tillväxt/lönsamhet.

Praktiskt exempel: Fastighetsbolaget som inte anammar ny IT-teknologi för att visualisera ytor inför en ombyggnad; som inte kan funktionsövervaka och -kontrollera fastigheten på distans; som inte klarar av att involvera hyresgäster i bostads-/kontors-/lokaldrift och -service; som inte omdefinierat sin roll inom ”prop-tech”, dvs i skärningspunkten mellan fastighet-bygg-IT-finanslösningar.

Om du som VD istället, vid sidan om företagets befintliga produkter (de som genererar konkurrenskraft/tillväxt/lönsamhet idag) investerar för framtiden, genom att använda företagets vinst för att utveckla nya produkter, hitta nya marknader, utbilda medarbetare, förnya organisationen, optimera logistik och produktion, etc – då är du både på röda och gröna kurvorna, den senare generation 2, vilket på sikt ökar företagets konkurrenskraft avsevärt högre än kurvan för generation 1. Problemet är att nästa generations kurva initialt kostar mycket konkurrenskraft pga investeringar, och att det tar tid innan kurvan vänder uppåt. Detta kräver risktagande och finansiell uthållighet, vilket får många VD att tveka, vilket enligt min erfarenhet äventyrar företagets framtida överlevnad.

Praktiskt exempel: Bilåterförsäljaren med bilhall som lockar kunder lokalt (röd kurva); med mobil verkstad för enklare reparationer som servar kunder regionalt (röda och gröna kurvorna); med visning av begagnade objekt på video för kunder nationellt och internationellt (gröna kurvan); med ”kundagenter” som ser till kundens faktiska behov, hellre än försäljningsmöjligheten (gröna kurvan).

På vilken utvecklingskurva befinner ni er?

 

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!