Pandemins framtida påverkan på individ, samhälle och företag

Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Nyhetsbrev v2 2021

Pandemin påverkar direkt och indirekt vårt samhälle inklusive företag och anställda på sätt som är irreversibla. Det som gjort företag framgångsrik före pandemin, är mindre relevant nu, och den utvecklingen lär fortsätta. Det finns trots detta många skäl till optimism – och ännu fler till att förbereda företaget på en förmodad gigantisk marknadstillväxt. Nedan beskriver jag pandemins påverkan på individ, samhälle och företag samt tillväxtmöjligheter dessa för med sig för proaktiva företagsledare.

Sammanfattning
1. Pandemin tvingar individer att anamma ny teknik privat och inom arbetslivet. Nu älskar vi teknikens smidiga och snabba lösningar, och vi kommer inte gå tillbaks till gamla arbetssätt;
2. Pandemin tvingar ner samhällets centrala delar, hälso- och sjukvård samt omsorg, i brygga. I brist på handlingskraftiga politiker, öppnas stora möjligheter för privata aktörer, att ta initiativ och driva på framtidsviktiga frågor i samhället;
3. Många företag har det svårt under pandemin och en del har dukat under. Kvarvarande företag går stärkta ur krisen med förändringar de tvingats att göra. Med minskad konkurrens från utslagna företag kombinerat med uppdämt behov hos främst konsumenter, ser framtiden mycket ljus ut för företagsledare som snabbt ställer om och förbereder företaget på expansion;
4. Är du beredd på det nya normala med accelererad utveckling och tillväxt? Är ni den som skapar disruption, eller är ni bland dem som drabbas av andra företags disruption?

Individ
Om vi reflekterar en stund inser vi att pandemin för med sig utveckling och förändring:
* Möten kan både framgångsrikt och tidsbesparande hållas digitalt. Vi noterar effektiviteten vid distansarbete, och att samarbeten kan fördjupas även online. Vi får bekräftat att fysiska möten faktiskt gör skillnad, att dagligt småprat ger trivsel och att ledarskap på distans är komplicerat. Arbetslivet för främst tjänstemän är förändrat i grunden;
* Privat har många av oss ett uppdämt behov av att semestra (borta), gå på restaurang, resa, vilket kan förväntas ge kraftig tillväxt i upplevelsebranscherna, troligtvis redan till sommaren. Vi saknar att kunna träna på gym, spela innebandy, såväl som att gå på konsert, fotbollsmatch och att delta i föreningsträffar. Här sker tillväxt framöver, drivet av vårt uppdämda behov av att uppleva och träffas, men också av individer som upptäckt fördelar med att delta online;
* Utflyttningen till ”landet” fortsätter när allt fler individer och företag inser fördelarna med distansarbete och tidsvinster vid utebliven pendling. Geografiska ”hot-spots” såsom fjällen och kustområden lever upp ytterligare med de nyinflyttade.

Pandemin tvingade oss att anamma ny teknik både privat och på arbetet. Nu älskar vi teknikens smidiga och snabba lösningar, och vi kommer att vägra att gå tillbaks till gamla arbetssätt.

Samhälle
Vårt samhälle står inför stora förändringar när offentliga sektorer kan förväntas få ökade resurser där pandemin utpekat stora brister:
* Äldrevård – skriande behov av ökad kompetens, ansvarstagande och tydlig styrning (men ej ”New Public Management”;
* Skola – förbättrade möjligheter till distansundervisning och debatt om vad skolan egentligen bidrar med, givet den tid och de resurser som spenderas där;
* Hälsovård – fler vill löpande veta sin hälsostatus vilket snabbt kommer att fångas upp och utvecklas vidare av privata aktörer. Diskussioner om den offentliga vårdens nytta och effektivitet i Sveriges 21 autonoma regioner fortsätter;
* Sjukvård – med ett gigantiskt uppdämt behov av operationer, latenta cancerdiagnoser, tandvård, m m – hur löser vi det?

Ovanstående punkter kan realiseras genom att politiker förväntas försöka att visa handlingskraft och återta förlorat anseende under pandemins handlingsförlamning och brist på proaktivitet. Samhället står inför enorma investeringar inom teknologiförnyelse och kommunikationsinfrastruktur såsom 5G-telecom, laddstationer för elbilar, energiförsörjning och miljöomställning.

Pandemin tvingar ner samhällets centrala delar, hälso- och sjukvård samt omsorg, i brygga. I brist på handlingskraftiga politiker, öppnas stora möjligheter för privata aktörer, att ta initiativ och driva på framtidsviktiga frågor i samhället.

Företag
Pandemin ställer företagsledningar inför komplexa strategiska situationer, mångfalt oftare än normalt. Begrepp som tidigare ansågs mestadels teoretiska, såsom ”dynamisk omvärld”, ”disruption” och ”omvärldsanalys” har under pandemin fått ökad praktisk relevans. Framtiden, som av många företagsledningar tidigare ansågs svårbedömd, är nu sju resor värre – paradoxal – samtidigt både ljus och osäker. Storföretagens ledningar, vars normala situation redan är komplex, tvingas under pandemin förenkla maximalt. Ett exempel är att de flesta följer myndigheternas rekommendationer till punkt och pricka – utan invändningar – vilket nog tidigare aldrig hänt.

Med förändrat beteende hos individer och och investeringsbehov i samhället står privata aktörer inför stora expansionsmöjligheter:
* Byggnadstransformering – centralt belägna kontorsytor och mindre bostäder görs om till mötesplatser, i utformning med ny teknik, som vi ännu inte kan föreställa oss. I större bostäder permanentas och byggs hemmakontor;
* Förflyttning av varor – tack vare kraftigt ökad e-handel under pandemin ser vi nydanande och miljövänliga last-mile-lösningar med både ut- och inleveranser. Det senare för att hantera förmodad ökad efterfrågan på returer, vilket kan förväntas expandera cirkulära marknader och återbruk;
* Investeringar i ny teknologi såsom energilagring, rese-/mobilitetsformer, och nya tekniskt utformade mötesformer ser dagens ljus under 2021. Vad som tidigare ansågs riskfylld produktutveckling, såsom elfordon, laddinfrastruktur och energilagring, blomstrar. Allt fler företagsledare upptäcker att vi står inför nästa generations teknologi inom många sektorer;
* Pandemin för med sig ny syn på riskhantering, med tydligare worst-case scenarier – som inte kan bli mycket värre än det vi upplever och har genomlevt. Om möjligt än mer vitalt: med pandemins snabba samhällsomställning inser vi att det som vi tidigare sett som omöjligt, kan realiseras!
* Antalet nystartade företag har slagit alla rekord under pandemin, dels för att fylla tomrummet efter de företag som gått under, dels genom gig-ekonomin, som får genomslag främst inom professionella tjänster inom alla sektorer;
* Vi vet sedan tidigare att nya jobb skapas i småföretag, viket förväntas leda till minskad arbetslöshet och ökad efterfrågan på snabba och smarta rekryteringar. Brist på rekryterbar kompetens ger incitament att skapa substitut i form av smarta IT-baserade applikationer.

Många företag har det svårt under pandemin och en del har dukat under. Kvarvarande företag går stärkta ur krisen med förändringar de tvingats att göra. Med minskad konkurrens från utslagna företag kombinerat med uppdämt behov hos främst konsumenter, ser framtiden mycket ljus ut för företagsledare som snabbt ställer om och förbereder företaget på expansion.

Det finns således många skäl till optimism – och ännu fler till att förbereda företaget på ett förmodat gigantiskt uppsving. Är du beredd på det nya normala med accelererad utveckling och tillväxt? Är ni den som skapar disruption, eller är ni bland dem som drabbas av andra företags disruption?

Kontakta mig för att diskutera din/er framtida framgång!

/Urban Ljungquist
Strategisk rådgivare – Företagsutvecklare – Föreläsare
Ek.dr, docent i Strategi och Innovation

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!