Om jag bara får ställa tre frågor om ditt företag…

Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Nyhetsbrev v42 2020

…så blir det dessa, i avtagande prioriteringsordning:

1. Vad kommer att hända med företaget och dess bransch inom tre år och på vilket sätt agerar ni på det idag?

Jag vågar påstå att en majoritet av VD i svenska företag med färre än, säg 500 anställda, inte kan besvara denna fråga – och de flesta av dom tycker heller inte att den är viktig. Samtidigt anser undertecknad att den är viktigast av alla frågor. Jag motiverar detta utifrån tre aspekter:

a) Framtidssäkert företag: Information och kunskap om företagets framtida omvärld ger värdefull information och input idag om vad som behöver utvecklas och förändras redan nu, för att kunna agera och skapa konkurrenskraft för en viss framtida situation. I ett tidigare nyhetsbrev har jag skrivit om vikten av att ta fram trovärdig information om företagets omvärld, dvs bransch, teknologier och liknande;

b) Visionens betydelse: Företagets framtida position är i bästa fall en realisering av dagens vision. Visionen blir därför ett viktigt styrmedlet för utveckling av företag – såsom en biljett till framtiden, som alla i företaget regelbundet kan påminnas om: ”-Det är dit vi ska”. Det är därmed enkelt att inse betydelsen av klarhet och relevans i formuleringen av en vision…;

c) Backspegelsundvikande: Fokusering på företagets framtid istället för dess historik hindrar företagsledare att titta bakåt, i backspegeln. Det kan bidra till ökat framtidsmedvetande och därmed betydelsen av nytänkande (åtminstone vid förväntan om att branschen kommer att förändras), vilket är detsamma som att börja tänka på utveckling. Och det är en bra sak för företag och människor!


2. Varför finns företaget och varför ska någon arbeta hos er?

Denna fråga ”fanns” knappast för fem år sedan. De nya generationerna ser andra livs- och karriärsvärden än vad t ex 50-plussare gör. Yngre människor som nyligen kommit ut i arbetslivet är inte intresserad av livslång anställning – de vill troligen byta karriär flera gånger i sitt liv. Vad får detta för implikationer för företagsledare och HR-chefer? -Tja, kan ni inte besvara frågan trovärdigt och förmedla ett intresseväckande budskap om företagets och medarbetarnas mission (och vision!), så är de nog inte intresserade av er.

3. Vad har ni för utmaningar idag?

Denna fråga ställer jag som managementkonsult ofta när jag träffar en VD för första gången; det är raison d’être för min roll. De generellt sett vanligaste svaren (förutom det uppenbara med nuvarande pandemi) är enligt min erfarenhet:
-att rekrytera rätt/kompetenta medarbetare (företag med färre än säg 50 anställda);
-att växa effektivt och kontrollerat med bibehållen lönsamhet (företag med ca 50-500 anställda); samt
-att utveckla och förändra företaget fortare (företag med fler än 500 anställda).

Kontakta mig för att diskutera din/er framtida framgång!

/Urban Ljungquist
Strategisk rådgivare – Företagsutvecklare – Föreläsare
Ek.dr, docent i Strategi och Innovation

Leo Tolstoy föreslog också tre viktiga frågor.

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!