Stresstest stärker konkurrenskraften: del 1 – småföretag

Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Nyhetsbrev v48 2020

Pågående pandemi har påverkat alla företag, de flesta dessvärre negativt. Redan i våras behövde många uppdatera sina strategier och affärsmodeller, exempelvis genom att addera nya mötes- och leveranssätt för att nå ut till sina kunder. Vi kan konstatera att det som gjorde företag framgångsrika före pandemin, inte är giltigt efter densamma; samhället, näringslivet och vårt beteende främst inom e-handel, upplevelser, möten och resande har förändrats alltför mycket.

Alla branscher drabbas ständigt av mer eller mindre oväntade händelser, med stor eller mycket stor inverkan på enskilda företag, dess organisation och ägare. Dessvärre är de flesta företag oförberedda på dessa händelser – trots att de många gånger kan förutses. Och även om allt inte kan förutses, kan vetskapen om att saker kommer inträffa, vara incitament för företagsledningar att förbereda sig. Ett stresstest där framtida omvärldsscenarier bedöms mot företagets befintliga strategier identifierar vad som kan drabba ett företag, vilken inverkan det får på olika produkter, marknader och avdelningar, samt på vilket sätt det kan hanteras eller rent av undvikas av företagsledning och organisation.

Ett stresstest gör småföretag mer snabb- och lättrörliga (dynamiska), vilket i sig gör dem mer tåliga för händelser i omvärlden, med stärkt konkurrenskraft till följd. Många småföretag är verksamma i mogna branscher, såsom industrivaror, fastighet, inredning och handel, som alla förändras långsamt. När en oväntad händelse inträffar i en sådan mogen bransch reagerar företagsledningar oftast med att ”vänta och se”. Det är passivt, reaktivt och leder till att företaget riskerar att agera alltför sent på händelsen, vilket försvagar dem genom förlorad försäljning, kompetens och handlingsutrymme.

Ett empiriskt exempel
Här ett exempel på en verklig händelse som växt till sig under flera år och som påverkar flera sektorer: Det finns två aspekter som i flera år stått högt upp på fastighetsägares prioriteringar: låg energiförbrukning och miljöcertifiering. Företagsledningar i fastighetsnära branscher, såsom bygg, el, ventilation, tak, skötsel, m. fl., hade kunnat förutse att fastighetsägare redan 2018-9, skulle börja investera i solpaneler, när priset på dessa planade ut (se figur nedan). Endast ett fåtal företag i nämnda branscher har agerat. Istället har nya aktörer etablerat sig med att sälja solpaneler, och befintliga fastighetsnära aktörer blir i bästa fall underleverantör till att installera.

-https://www.pv-magazine.com/module-price-index/-

Att vara underleverantör är inte dåligt, men det är huvudaktören som utvecklar produkter som driver branschen, medan underleverantörer ofta är beroende av dennes beslut, ibland på årslånga kontrakt.

Frågor som småföretagare kan ställa sig
1. Om företagsledningen genomför ett stresstest kan de förutse framtida händelser, eller åtminstone förbereda sig på att de kan inträffa, vilket ger bättre möjligheter att kunna välja hur att agera. I exemplet ovan med fastighetsnära tjänster kan företagsledningen ställa sig frågan: Vilka konsekvenser för det med sig om vi investerar i (helheten eller delar därav) att importera, sälja, montera och installera solpaneler?

2. Med bättre förberedelser inför framtiden såsom stresstestet i punkten 1, vågar företagsledningen i större utsträckning investera, exempelvis i ny produktionsutrustning, eller att genomföra en marknadssatsning, vilket bygger konkurrenskraft. När ett större framtida hot upptäcks, kan ett stresstest å andra sidan leda till att företagsledningen istället transformerar sig och lämnar en viss marknadsnisch, för att satsa mer i en näraliggande bransch. I exemplet ovan med fastighetsnära tjänster kan företagsledningen resonera så här: Solpaneler är troligtvis endast ett första steg mot ett mer miljöcentrerat och ”smartare” samhälle – vilka andra varor och tjänster som passar vår kompetens och företagsinriktning kan komma att introduceras fframöver, som vi kanske redan har sett tecknen på?

3. För lite större småföretag, med bättre förutsättningar att vara dynamiska, i resurser och kompetenser, kan ett stresstest fokuseras på att förutse hinder vid implementering av delar av strategier. Företagsledningen behöver således inte vänta på att interna problem uppstår, med ett stresstest kan de proaktivt och systematiskt upptäcka svagheter som över tid, oreglerade, kan växa och bli större problem för företagets ledning och ägare. I exemplet ovan med fastighetsnära tjänster kan företagsledningen resonera på detta sätt: Om vi satsar på solpaneler som helhetslösning blir det delvis en ny produkt för oss, där vi ansvarar för hela värdekedjan från tillverkare till slutkund. Vilka delar inom företaget kommer vi i så fall att behöva utveckla?

Kontakta mig för att diskutera din/er framtida framgång!

/Urban Ljungquist
Strategisk rådgivare – Företagsutvecklare – Föreläsare
Ek.dr, docent i Strategi och Innovation

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!