Företags största potential negligeras

Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Nyhetsbrev v46 2020

Som många av er vet har jag skrivit en avhandling om kärnkompetens, och därför är det lätt att tro att mitt svar på frågan om företagets största potential är: medarbetarna. Kompetenta medarbetare (med kompetenta ledare!) är företagets största tillgång, anser jag. Och potentialen för företag som inte har engagerade medarbetare är jättestor (mer om detta i ett kommande inlägg). Fast det finns en i mitt tycke ännu större potential, i främst små- och medelstora företag, som kan göra avgörande skillnad i utveckling och framgång.

Ja, vad är det som alla företag har lika mycket av, som inte kan sparas, expanderas eller komprimeras…?

-Tiden!

Företag generellt negligerar att tid har en fantastisk potential, ja det är företags enskilt största, anser jag. Ett förändringsarbete kan ta en månad och det kan ta tio år – ceteris paribus – vilket företag är mest framgångsrikt?

För en tid sedan diskuterade jag med VD för ett medelstort företag, som nämnde att en av enheterna låg 20% efter budget, omsättningsmässigt. Jag räknade snabbt ut att det innebär att de tappar ungefär en halv miljon kronor per månad i lönsamhet (EBITDA).

-När tänker ni täta den läckan, frågade jag VD.

-Vi tog tag i det för ett par månader sedan, svarade denne, och vi har precis lagt upp en offensiv plan för återtagande. Jag vill se om vi kan lösa det internt först, så du och jag kan väl stämma av om ett kvartal? Om vi då inte ser tydlig förbättring, så får du agera.

_ _ _

Låt oss göra ett räkneexempel vad det innebär lönsamhetsmässigt att återta tappad försäljning: på ett år, ett halvår respektive ett kvartal. Om försäljningen återtas linjärt på ett år har företaget tappat totalt 3 mkr i lönsamhet i exemplet ovan; på ett halvår 1,5 mkr och på ett kvartal 0,75 mkr. Skillnaden mellan ett års och ett kvartals återtagandetid är hisnande 2,25 mkr. Det är detsamma som kostnaden för tre nya säljare, som tillsammans under ett år (teoretiskt) kan generera en lönsamhet om ca 3,75 mkr netto! (efter avdrag för deras kostnader). Istället för att vänta-och-se borde VD alltså agera NU: antingen anställa fler säljare, med risk för att de över tid införlivas i befintlig och underpresterande kultur, (och dessutom är det inte alltid realistiskt anta att en ny säljare är detsamma som mer försäljning) – eller direkt anlita en extern expert som snabbt kan skapa en högpresterande och effektiv försäljningsorganisation utifrån befintlig organisation. Denne betalar sig uppenbarligen på ett kvartal!

Därför är Tiden: att snabbt få saker utförda, företags största potential. Att snabbt identifiera brister i företagets aktiviteter (sälj, administration, produktion, inköp, etc), snabbt genomföra förändringar för att snabbt kunna återta förlorad försäljning, marknadsandelar och konkurrenskraft. Uppsidan är dessutom flerfaldig, genom att företagets resultat blir bättre snabbare, skapas snabbare högre lönsamhet, så att mer medel kan användas för att utveckla företaget ytterligare, med stärkt konkurrenskraft som resultat. Detta har storföretag redan insett, och därför är deras huvudfokus i utvecklings- och förändringsarbete just snabbhet. När ska du som VD för ett mindre eller medelstort företag ta efter?

Kontakta mig för att diskutera din/er framtida framgång!

/Urban Ljungquist
Strategisk rådgivare – Företagsutvecklare – Föreläsare
Ek.dr, docent i Strategi och Innovation

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!