Därför fungerar inte företagets innovationssystem

Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Nyhetsbrev v38 2020

”Att tänka fritt är stort, att tänka begränsat är större!” Travesteringen låter som en paradox. För ett företags innovationssystem är den dock relevant: ju mer du kan fokusera på en specifik fråga/problem, desto mer djuplodande kommer du att tänka och kreera.

Därför blir det fel när företag som vill skapa ett innovationssystem och tillvarata medarbetares engagemang sätter upp en förslagslåda – en instans som fångar upp ”vad” i betydelsen det som jag som anställd tänker/tycker men som inte stödjer ”vart” i betydelsen den riktning/den specifika aspekt som företagsledningen vill ha hjälp med att utveckla. Därför kommer företagsledningen heller inte se värde i att ta in, utvärdera och återkoppla till medarbetaren som lämnat förslag som hamnar utanför deras tänkta behov. Medarbetaren kommer i sin tur demotiveras till att lämna fler förslag och till att engagera sig mer i företaget. En ond cirkel har skapat som varken gagnar medarbetaren eller företaget.

För att skapa en innovationssystem som kan fånga upp initiativ och idéer från medarbetare behövs istället en väl definierad (och gärna dito förklarad/motiverad) målbild. Dessutom behövs en struktur för att tillvarata, utvärdera och återkoppla initiativ. På köpet får företaget mer självständiga, drivna och engagerade medarbetare som arbetar med fokus på att utveckla företaget! -Inte illa!

Kontakta mig för att diskutera din/er framtida framgång!

/Urban Ljungquist
Strategisk rådgivare – Företagsutvecklare – Föreläsare
Ek.dr, docent i Strategi och Innovation

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!