Därför började jag att forska om kärnkompetens

Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn


Nyhetsbrev v32 2020

Som nybliven doktorand hösten 2002 på dåvarande Växjö universitet hade jag ”förmånen” att själv få definiera mitt forskningsproblem inom huvudområdet strategi. Citationstecknen är delvis ironiska eftersom friheten att själv formulera ett forskningsproblem är avsevärt svårare och tar längre tid än om det redan är förberett av handledaren. Å andra sidan fick jag nöjet att under en termin ”intellektuellt jamma” och bolla idéer med min handledare Anders, vilket var mycket stimulerande (för honom antagligen prövande och frustrerande). Ofta fick jag kommentaren ”-Vi vet redan mycket om det…”. Då var det bara att kasta sig över nästa vetenskapliga artikel och fundera vidare.Efter ett par månader enades Anders och jag om att doktorsavhandlingen till en del skulle handla om företags konkurrenskraft/-fördel (eng. competitive advantage), och att det var dags att få in nya perspektiv. Så jag designade en pilotstudie med tio privatägda tillverkande företag i regionen med 20-2000 anställda. De öppenhjärtliga svaren från företagens VD när vi träffades, handlade om allt från nyinköpta maskiner, tillgång till viss ingångsmaterial, till företagets långa historia, vissa produkter och kunders lojalitet. Denna breda svarspalett förvånade både Anders och mig, då vi förväntade oss att de flesta skulle nämna de anställda och deras kunnande som bakomliggande orsak till konkurrensfördelen. Jag justerade därför frågorna för att komma mer på djupet inom begreppet kompetens, och kontaktade även de initiala företagen för komplettering.Det visade sig tillslut att endast ett fåtal av företagens VD nämnde anställdas kompetens som primär källa till konkurrenskraft. Detta trots att flertalet av företagen var ledande inom sin bransch och/eller teknologi, vilket borde föranlett svaret ”Kärnkompetens”. Varför var det så? -Det måste undersökas eftersom framstående forskare funnit att multinationella företags konkurrenskraft baseras på just kärnkompetenser. Och resten är, som det heter, historia.

Kontakta mig för att diskutera din/er framtida framgång!

/Urban Ljungquist
Strategisk rådgivare – Företagsutvecklare – Föreläsare
Ek.dr, docent i Strategi och Innovation

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!