Därför behöver du känna till företagets kärnkompetens

Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Nyhetsbrev v34 2020

Strategiexperterna CK Prahalad och Gary Hamel beskriver begreppet kärnkompetens som ett träd, där blad, blommor och frukter symboliserar slutprodukter, tunna grenar produktgrupper, grövre grenar och stammen know-how som ligger till grund för produktgrupper och slutprodukter. Alla dessa löv, frukter, grenar m m härstammar från och får sin näring från trädets rötter. De är ett företags kärnkompetens (se även tidigare inlägg om vad kärnkompetens inte är).

Ett företags kärnkompetens kommer från medarbetare som med sin kompetens lyckats kombinera know-how till att utveckla varor och tjänster. Så när företaget vill utveckla sina produkter ytterligare, behöver resurser tillföras företagets kärnkompetenser – precis som ett träds rötter behöver vatten och näring för att trädet ska utvecklas. Ergo: satsa resurser på att utveckla anställdas kompetenser och du göder företagets kärnkompetenser och dess framtida know-how och produkter. På köpet får du en källa till framgång som faktiskt brukar skydda mot konkurrens. En doktorsavhandling och vetenskapliga artiklar som jag skrivit om kärnkompetens hittar du här.

Har företaget någon kärnkompetens? -Det är en bra fråga, och svaret är ingalunda givet, eftersom många svenska marknader inte har särskilt tuff konkurrens – då finns inte heller behov av att utveckla kärnkompetens. Det finns tre tester för att identifiera ett företags kärnkompetens:
1. Är kompetensen unik på marknaden?
2. Uppskattar kunderna de egenskaper i produkten som kompetensen ligger bakom?
3. Går kompetensen att applicera på fler marknader?

Voila! Det är essensen av det som jag beforskat och vidareutvecklat om kärnkompetens. Nu när du vet receptet för kärnkompetens, kan du fundera över vilka anställda (kärnkompetens finns i grupper av medarbetare, inte hos enskilda individer) som ligger bakom en särskilt unik/uppskattad/applicerbar teknologi/produktegenskap.

Yes! Vi har en kärnkompetens, vad gör vi nu?! -Firar såklart! Sedan är det dags att göra något av den, och försöka att hitta flera, eftersom de blir särskilt tåliga mot konkurrens när de är kombinerade. Eftersom ett företags första kärnkompetens ofta uppkommit av långvarigt medvetet (hårt!) arbete, så finns sällan detaljerade kunskaper om hur och varför det skett. Första steget blir därför att ta reda på exakt varifrån er kärnkompetens härstammar – så att den kan utvecklas vidare – genom engagerade anställda. Andra steget är att ta reda på om det finns flera kärnkompetenser i företaget, samt på vilket sätt deras utvecklingsprocess kan förstärkas och accelereras. Er kärnkompetens behöver också skyddas, dels mot insyn från konkurrenter, men också mot klåfingriga effektiviserings-/besparingsinsatser som riskerar ”slänga ut babyn med badvattnet”.

Ergo: utforska och skydda företagets framtida framgång!

Kontakta mig för att diskutera din/er framtida framgång!

/Urban Ljungquist
Strategisk rådgivare – Företagsutvecklare – Föreläsare
Ek.dr, docent i Strategi och Innovation

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!