Är företaget framtidssäkert?

Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Nyhetsbrev v40 2020

Vad är prio ett för att göra ett företag framtidssäkert?

-Skaffa trovärdig information om ert nuläge och framtid, är mitt svar. Först därefter är det meningsfullt att agera.

Är det relevant att ta fram information om framtiden?

-Ja, det vill jag mena, i betydelsen att ta sig tid att skapa en sammansatt och avancerad bild av företagets nuläge och omvärld, med hjälp av att identifiera pågående trender i flera omkringliggande sektorer inklusive teknologi och IT, prognostiserat tre till fem år framåt.

Var hittar jag en kristallkula?

Kristallkula behövs inte om du vet var att hitta information om trender, scenarier och drivande krafter för omkringliggande branscher, sektorer, teknologier samt beteenden, och om du kan bedöma dess validitet och reliabilitet samt kan sätta ihop det till en sammanhängande förståelig och trovärdig bild.

Är det meningsfullt?

-Absolut, det kommer nämligen att lära er mycket om ert nuläge, och troligen förmå er att identifiera flera tänkbara strategiska vägval, som ni kanske tidigare inte ens varit medvetna om. Ta till exempel bilbranschen. Alla aktörer – från oljebolagen till fordonstillverkarna och dess återförsäljare – har i flera år känt till att det pågår en miljömässig trend med övergång från fossilbränsle som drivmedel till elenergi, och att det kraftigt kommer att: 1. Reducera behovet av olja, 2. Reducera behovet av service av bilarna och att 3. Transformationen är en bra sak för miljön.

Här skulle jag kunna skriva en lång text om företagsledare med skygglappar och här hittar du en video där dåvarande högste chefen för Microsoft, Steve Ballmer, (13 sek in i videon) skrattar hånfullt åt Apples iPhone när den precis lanserats 2007), men jag nöjer mig med att konstatera att historien har visat att företagsledare ofta ser och åtminstone delvis förstår pågående branschförändringar, men att de väljer att inte agera på dem. Märkligt och lite skrämmande.

Varför agerar företagsledare inte på förändringar som de är medvetna om?

-Bra fråga! Det har skrivits otaliga forskningsartiklar och böcker om bl a Kodak, Xerox och Nokia, och jag har läst en del av dem, (här en favorit om företaget Polaroid). Min slutsats är att det kokar ned till att företagsledarna tänkt ungefär så här: ”-Vi klarar oss för vi har bra produkter och vi har bemästrat svåra situationer förr genom att sitta lugnt i båten.”.

Ett smått oroande exempel är fordonsindustrin som sent reagerat på omställningen till eldrift, se bilden nedan, där gapet mellan Tesla och övriga biltillverkare är oroande stort. En del menar att Tesla kan vara tio år före konkurrenterna när det gäller elbilar. Och igår meddelade Volvo lastvagnar att de under 2021 kommer att börja sälja ett komplett program av 100% eldrivna lastbilar. Bra jobbat, Volvo lastvagnar!

En parallell nyhet från i förrgår är att ICA och nämnda lastvagnar inleder ett miljöfokuserat samarbete för att elektrifiera transporter. Citat från artikeln: ”ICA Sverige och Volvo Lastvagnar ska tillsammans skapa förutsättningar för implementering av eldrivna lösningar, både med befintlig teknik och genom att tillsammans testa ny teknik.”. -Se upp transport- och logistikbranschen, om ni vill vara relevanta för de stora aktörerna, såsom ICA, i framtiden!

Kontakta mig för att diskutera din/er framtida framgång!

/Urban Ljungquist
Strategisk rådgivare – Företagsutvecklare – Föreläsare
Ek.dr, docent i Strategi och Innovation

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!