Vår Forskning

Vår Forskning – ett urval av den forskning vi utför

Här finner du ett urval av den forskning vi utför, även med länk till publikationer.

Vår forskning om kärnkompetens och innovationsförmåga fokuserar på att göra områdena mer praktiskt hanterbara och verksamhetsnära:

Sammanställning av grunderna av begreppet  
Konkretisering av den ursprunliga modellen om kärnkompetens  
Utvecklande av praktiska applikationer av kärnkompetensmodellen  
Kärnkompetens för små företag  

Dynamisk förmåga och Innovation: Vår forskning om förändring och dynamiska marknader visar på hur dessa komplexa begrepp och situationer kan tillämpas:

Framgångsfaktorer för tillväxt i medelstora företag  
Implementering av ny teknologi i offentlig verksamhet  
Sammankoppling av kärnkompetens och dynamisk förmåga

 

Affärsmodellsinnovation, Värdeinnovation och Industriell marknadsföring: Vår forskning tar fram nya tillämpningar och modeller, samt visar på hur komplexa problem praktiskt kan lösas:

Involverande av svårnåbara kunder i gemensam produktutveckling

Working paper under vetenskaplig granskning

 
Framtidssäkra affärsmodeller

Working paper under vetenskaplig granskning

 
Ambidexter mobilitet: hur omställning mellan exploit och explore kan effektiviseras

Working paper under vetenskaplig granskning