Referensuppdrag

Utveckling av företagsstrategier

Ett för oss vanligt förekommande uppdrag handlar om att utveckla företags tillväxtstrategier. Detta innebär fokus på att öka intäkterna och göra företaget mer konkurrenskraftigt.

Vi anser att de anställda är ett företags viktigaste tillgång, så därför rekommenderar vi alltid att involvera anställda i all företagsutveckling.

Företagets verkställande ledning kanske inte alla gånger har, som i ett uppdrag vi utfört, varken tid eller kompetens att agera marknadsstrategiskt, eftersom det dagliga arbetet består i att hantera operativa och taktiska frågor.

Tillsammans med kunden i ett uppdrag arbetade vi fram en projektplan med målsättningen att leverera en valid och konkret marknadsanalys, inklusive information om nya potentiella kunder s.k. prospekts.

Uppdraget innehöll utvecklandet av metoder för att dels öka försäljningen av befintliga produkter på befintliga marknader, dels marknadsutveckling. Dvs, att etablera befintliga produkter på nya marknader – både vad gäller geografiska marknader och till nya kundgrupper.

Efter att projektet avrapporterats kunde företagsledningen direkt gå vidare med resultatet och börja bearbeta de nya kunderna. Efter en tid har företaget även anställt nyckelkundsansvariga för att bättre kunna etablera och utveckla kundrelationer.