Enkel modell för företagsutveckling

by

Alla VD och ägare vill utveckla sitt företag. Håller du inte med om det så sitter du troligen på en unik resurs som ingen kan ta ifrån dig (typ ett monopol) – eller så driver du ett fåmans levebrödsföretag (hantverkare). 🙂

Du som är VD/ägare/styrelseordförande och vill utveckla företaget… jag har två frågor till dig:

  1. Vad har du för mål med företaget?
  2. Vad hindrar dig från att uppnå målet?

Svaret kan finnas i nedanstående modell, där jag har matchat vanliga svar på dessa frågor med varandra. Här följer två exempel hur modellen kan läsas:

  1. Säg att ni vill bli mer innovativa men att ni saknar resurser. Skärningspunkten i figuren mellan dessa säger att lösningen är att ”Skapa engagemang” hos medarbetare. Men eftersom rutan är gul och inte grön, är det inte helt optimalt. Om vi istället tittar på den horisontella raden för resurser, ser vi att digitaliserade är prioritet ett (grönt), eftersom digitalisering av företaget frigör resurser, som i sin tur kan användas för att bli mer innovativ. Om företaget redan är digitaliserat så är nästa steg att bygga system för att skapa engagemang hos medarbetare, vilket i sin tur är effektivt för att driva företagets innovationer.
  2. Säg nu istället att företaget vill växa och bli större, men att det saknar ledare (styrelse/VD/ledningsgrupp) som kan åstadkomma detta. Rutan i skärningspunkten (mellan större och ledare) är röd och bör prioriteras sist enligt min rekommendation, eftersom företag som inte är digitaliserade och innovativa inte heller tjänar på att bli större. Det är som att elektrifiera en bil utan att först anpassa och optimera drivlina, cw-värden, m m till eldrift – det blir inte bra  titta på dagens hybridbilar och deras verkliga räckvidd på el…. 🙂 Förstavalet när ledare saknas är istället att bli digitaliserade (grön ruta) eftersom en sådan förändring kan forma och skapa ledare och frigöra resurser. Om detta inte är möjligt, och företaget tvunget vill bli större, så kan det finnas en lösning i de gula rutorna i kolumnen för större: Riktning eller Idéer om tillväxt. Fast det blir inte riktigt optimalt…

Jag vill understryka att företag mår bäst när de har tillväxt större och är lönsamma. Det finns såklart massor av företag som varken är digitaliserade eller innovativa och som både haft tillväxt och varit lönsamma. Framöver kommer de dock att få problem, vågar jag påstå, eftersom hela samhället och sektorer förändras med digitaliseringen, vilket kräver större och annorlunda konkurrenskraft än tidigare. Se t ex tidigare inlägg om företags innovationssystem här och om företags kärnkompetens här .

Modellen är utvecklad av mig, Urban Ljungquist, jag har forskat om och praktiskt utvecklat företag inom strategi och innovation sedan 2002.

 

PageLines