CSR

CSR

Stratergo har genomgått utvärdering för, och arbetar löpande med frågor gällande socialt ansvarstagande (CSR) i enlighet med Global Compact Self Assessment Tool. Verktyget syftar till att testa FNs tio globala kriterier för socialt ansvarstagande för företag  såsom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöhänsyn och korruption.

Stratergo arbetar också aktivt med att bidra till samhället genom att frivilligt och utan ersättning ställa upp som coach, mentor, konsult och utbildare i sammanhang i regi av regionala affärs-/innovations- och företagsorganisationer såsom Almi, Regionförbundet samt Nyföretagarcentrum.