Behöver företaget verkligen en managementkonsult/affärsutvecklare?

by

Som innehavare av titlarna i bloggens rubrik, är mitt svar självklart –JA! Och det är dessutom raka motsatsen till svaret du kan förvänta dig av en slumpmässigt utvald VD i svenskt företag med 10-200 anställda. Om vi undantar det uppenbara i att jag talar i egen sak när jag besvarar frågan, så finns det åtminstone tio relevanta anledningar (varav jag hört samtliga 🙂 ) varför svaret bör vara Ja, se tabell nedan.

PageLines