Inlägg From the monthly archives: "december 2018"

Som nybliven doktorand hösten 2002 på dåvarande Växjö universitet hade jag ”förmånen” att själv få definiera mitt forskningsproblem inom huvudområdet strategi. Citationstecknen är delvis ironiska eftersom friheten att själv formulera ett forskningsproblem är avsevärt svårare och tar längre tid än om det redan är…(Read More)