Stratergo | Affärsmodell – Analys – Innovation – Kärnkompetens

Affärsmodell – Analys – Innovation – Kärnkompetens.

Vår mission är att med stort engagemang, kunnande och flexibilitet utveckla företag och organisationer. Detta leder till ett framtidssäkert värdeerbjudande, sett till det bästa för anställda, ägare, samarbetspartners och samhälle. Vår mission är att med stort engagemang, kunnande och flexibilitet utveckla företag och organisationer till ett framtidssäkert värdeerbjudande, sett till det bästa för anställda, ägare, samarbetspartners och samhälle.

Stratergo | Affärsmodell – Analys – Innovation – Kärnkompetens.

Stratergo förnyar och förstärker genom analys, utbildning samt förändring för organisation och individ.

Vi arbetar med affärsmodeller, kärnkompetens samt innovationsförmåga. Vår analys bygger på dokumenterad forskning och etablerad praktisk know-how.
Vår kompetens är i huvudsak inriktad mot företags marknader och kunder, och merparten av våra uppdrag fokuseras på att öka intäkter, förändra strategier och stärka kundrelationer.

Stratergo | Affärsmodell – Analys – Innovation – Kärnkompetens.
Vi är också specialiserade på att utveckla organisationers kärnkompetenser, vilket ledande strategiforskare menar är grunden för företags konkurrenskraft.
Ett för oss vanligt förekommande uppdrag handlar om att utveckla företags tillväxtstrategier, vilket innebär att fokus är på att öka intäkterna och göra företaget mer konkurrenskraftigt.

Vi anser att de anställda är ett företags viktigaste tillgång, så därför rekommenderar vi alltid att involvera anställda i all företagsutveckling.

Företagets verkställande ledning kanske inte alla gånger har, som i ett uppdrag vi utfört, varken tid eller kompetens att agera marknadsstrategiskt, eftersom det dagliga arbetet består i att hantera operativa och taktiska frågor.

Stratergo | Affärsmodell – Analys – Innovation – Kärnkompetens.
Den verksamhet som inte förändrar sig riskerar att stagnera. Förändring är dessvärre något som är svårt och komplicerat; de flesta individer föredrar ”status quo” framför en okänd förändrad situation. För verksamheter är det därför viktigt att förankra och genomföra förändringar hos de anställda. Med inflytande och delaktighet i processen föds ofta ett ökat engagemang, som kan ge mycket positiva resultat för verksamheten.

Stratergo arbetar med förändring på tre nivåer:

Individ: med coachning för specialister och chefer inför speciella situationer.
Grupp: med utveckling mot gemensamma mål samt projektdynamik.
Organisation: med att utveckla organisationen mot en förändrad verksamhet eller omvärld.

Stratergo logga - Affärsmodell - Analys - Innovation - Kärnkompetens.