Stratergo | Affärsmodell – Analys – Innovation – Kärnkompetens

Affärsmodell – Analys – Innovation – Kärnkompetens.

Vår mission är att med stort engagemang, kunnande och flexibilitet utveckla företag och organisationer. Detta leder till ett framtidssäkert värdeerbjudande, sett till det bästa ägare, medarbetare, samarbetspartners och samhälle. Vår mission är att med stort engagemang, kompetens/erfarenhet och flexibilitet utveckla företag till ett framtidssäkert värdeerbjudande.

Stratergo | Affärsmodell – Analys – Innovation – Kärnkompetens.

Stratergo leds av Urban Ljungquist, managementkonsult disputerad inom strategi, innovatio, dvs företasutveckling.

Vi arbetar med affärsmodeller, kärnkompetens samt innovationsförmåga. Vår analys bygger på vetenskaplig forskning och etablerad praktisk know-how.
Vår kompetens är i huvudsak inriktad mot företags strategier, organisation, marknader och kunder, och merparten av våra uppdrag fokuseras på att öka intäkter och framtidssäkra företagets konkurrenskraft och framgång.

Stratergo | Affärsmodell – Analys – Innovation – Kärnkompetens.
Vi är också specialiserade på att utveckla organisationers kärnkompetenser vilket är grunden för företags konkurrenskraft.
Ett för oss vanligt förekommande uppdrag handlar om att utveckla företags tillväxtstrategier.

Vi anser att medarbetarna är företagets viktigaste resurs, så därför rekommenderar vi alltid att involvera anställda i all företagsutveckling.

Företagets verkställande ledning kanske inte alla gånger har, som i ett uppdrag vi utfört, varken tid eller kompetens att agera marknadsstrategiskt, eftersom det dagliga arbetet består i att hantera operativa och taktiska frågor.

Stratergo | Affärsmodell – Analys – Innovation – Kärnkompetens.
Den verksamhet som inte förändrar sig riskerar att stagnera. Förändring är dessvärre något som är svårt och komplicerat; de flesta individer föredrar ”status quo” framför en okänd förändrad situation. För verksamheter är det därför viktigt att förankra och genomföra förändringar hos de anställda. Med inflytande och delaktighet i processen föds ofta ett ökat engagemang, som kan ge mycket positiva resultat för verksamheten.

Stratergo arbetar med förändring på tre nivåer:

Individ: med coachning för nyckelpersoner och chefer inför speciella situationer.
Grupp: med utveckling mot gemensamma mål samt projektdynamik.
Organisation: med att utveckla organisationen i takt med en förändrad omvärld.

Stratergo logga - Affärsmodell - Analys - Innovation - Kärnkompetens.